Gör företaget enhetligt

Det är viktigt för företag och organisationer överhuvudtaget att synas och att ha en grafisk identitet. Ofta är det svårt att implementera övergripande grafiska element i stora organisationer. Olika grupper eller kontor vill framstå som självständiga och ha sin egen logga vilket i längden är fullständigt förödande för huvudorganisationen. Se därför till då du köper profilprodukter att dessa kan fungera för hela organisationen. Du kan hitta era saker här.

Svenska staten – ett avskräckande exempel

I Sverige har det länge funnits en idé om att alla ska få skapa sin egen grafiska profil. Det gäller inom företag och offentliga institutioner. Det är inte självklart när du landar på ett statligt organs webbplats att webbplatsen tillhör staten. Tvärtom ser loggorna ut att kunna tillhöra vilket företag som helst. Sådant kan vara oerhört förvirrande. Vare sig färg, typsnitt eller loggan antyder någon samhörighet med övriga statliga institutioner.

Vårt grannland Danmark är en förebild

I Danmark har man använt strama tyglar och samtliga statliga organisationer har en liten krona, om än stiliserad, vid sin logga eller organisationsnamn. Den kronan gör att du lätt kan identifiera webbplatsen som statlig eller offentlig. Naturligtvis går den här kronan igen på brevpapper, blanketter och annat tryckt material som ges ut av myndigheten.